“AM” Kategória

Tájékoztató “AM” (segédmotoros kerékpár) kategória

am

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

  • 13 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.
  • Írni és olvasni tud.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • Jelentkezési lap kitöltése (amely vizsgalap is)
  • Felnőttképzési szerződés megkötése. (Aki 18 évnél fiatalabb, az Autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratni.)
  • Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény leadása.

A “M” kategóriás képzés minimális óraszámai:

Elmélet (6 óra JE + 10 óra KRESZ) 16 óra

Járművezetői gyakorlat

  • Járműkezelés 4 óra
  • Városi vezetés 7 óra

Összesen: 11 óra

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése az Autósiskola, szervezésében történik.

Részletfizetési lehetőség!

Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki az előírt óraszámot teljesítette (hiányzás esetén pótolni kell; a csoportos pótlás díjtalan, az egyéni 800 Ft/óra), és az elméleti vizsga esetén a 14 életév betöltése előtt 3 hónappal tehető, gyakorlati vizsga esetén a 14 évet kell betölteni.

Az sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki minimum 4 járműkezelési órán részt vett.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a minimum 7 óraszámot levezette.

Oktatójárművet az Autósiskola biztosít.

A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány és a „Közúti elsősegély-nyújtási” vizsgát igazoló lap bemutatásával. A vezetői engedély a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át (4.000,- Ft illeték).