“B+E” Kategória

Tájékoztató “B+E” (személygépkocsi + nehézpótkocsi) kategória

be

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • 17 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.
 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és nem „Kezdő vezetői engedély”.
 • 8 általánost elvégezte.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • Jelentkezési lap kitöltése. (amely vizsgalap is)
 • Felnőttképzési szerződés megkötése. (Aki 18 évnél fiatalabb, az Autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratni.)
 • Vezetői engedély másolatát is csatolni kell.
 • Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény leadása.

„B+E” kategória (nehézpótkocsi-vezető) tanfolyam minimális óraszámai:

Elméleti tanfolyamok:

 • KRESZ: 12 óra
 • Szerkezeti üzemeltetés: 12 óra
 • Munkavédelem, szállítási és tűzvédelmi ismeretek: 8
 • Vezetéselmélet: 4 óra
 • BÜ: 4 óra

Összesen: 40 óra

Gyakorlati képzés:

 • Járműkezelés: 6 óra
 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra (160 km)
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Összesen: 16 óra

Az első sikeres kresz vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Mentesség tantárgyak hallgatása alól: A mentességet az iskolavezető engedélyezi az iskolai végzettséget igazoló irat alapján, melyről fénymásolatot kell készíteni. Közúti elsősegély-nyújtásból nem kell vizsgáznia, ha: 1984-től új kategóriát szerzett. van Közúti-elsősegélynyújtás felmentése

Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból sikeres elméleti vizsga után kezdhető. Gyakorlati vizsgáig a 18. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhető meg. 5 sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálaton kell részt venni.

A vezetési gyakorlatok ideje az Ön szabadidejéhez alkalmazkodik. Az oktató 30 percet köteles várni a tanulóra. A tanóra 48 órával a megkezdése előtt lemondható.

A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány felmutatásával. A vezetői engedély a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át. (4.000,- Ft a kiállítás illetéke)