“B” Kategória

Tájékoztató “B” (személygépkocsi) kategória

autok04

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • 16 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.
 • A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 • Jelentkezési lap kitöltése. (amely vizsgalap is)
 • Felnőttképzési szerződés megkötése. (Aki 18 évnél fiatalabb, az Autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratni.)
 • Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.
 • Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (háziorvos, legalább I. csoportú) leadása. (ha nincs vezetői engedély)
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetését igazoló csekkszelvény leadása és vizsgadíj befizetése.

“B” kategóriás képzés minimális óraszámai:

Elmélet

 • Szerkezeti üzemeltetési ismeretek 2 óra
 • Közlekedési alapismeretek 14 óra
 • Járművezetés elmélete 6 óra

Összesen 28 óra

Gyakorlat

 • Alapoktatás 9 óra
 • Városi vezetés 15 óra
 • Országúti vezetési (160 Km) 4 óra
 • Éjszakai vezetés 2 óra

Összesen: 30 óra

Az elsősegély-nyújtási ismeretek szervezése az Autósiskola, szervezésében történik.

Vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az előírt óraszámot teljesítette (hiányzás esetén pótolni kell; a csoportos pótlás díjtalan, az egyéni 800 Ft/óra), az elméleti vizsga a 17 életév betöltése előtt 3 hónappal tehető, forgalmi vizsga esetén a 17 évet kell betölteni.

Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a minimum 29 órát levezette.

Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PAV vizsgálaton kell részt venni.

Vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 2. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány, lakcímkártya és a „Közúti-elsősegélynyújtás” vizsgát igazoló lap felmutatásával. A vezetői engedély a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át. (4.000,- Ft a kiállítás illetéke)

Külföldieknél feltétel az engedély kiadását megelőző 6 hónapos, folyamatos Magyarországon tartózkodás igazolása.

A vezetői jogosultság első alkalommal történő megszerzésénél „kezdő vezetői engedély” kerül kiadásra, amely a 18. életév betöltéséig csak belföldi közlekedésre jogosít, és amellyel pótkocsi nem vontatható.