“C” Kategória

Tájékoztató “C” (Tehergépkocsi) kategória

c

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • 20 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.
 • Érvényes B. kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • Jelentkezési lap kitöltése. (amely vizsgalap is)
 • Felnőttképzési szerződés megkötése.
 • Vezetői engedély másolata.
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetését igazoló csekkszelvény leadása és vizsgadíj befizetése.

„C” kategória (tehergépkocsi-vezető) tanfolyam minimális óraszámai:

Elméleti tanfolyamok:

 • Közlekedési alapismeretek: 20 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 14 óra
 • Járművezetés elmélete: 10 óra
 • Munkavédelem, tűzvédelem és szállítási ismertek: 10 óra
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 14 óra

Összesen: 80 óra

Gyakorlati képzés:

 • Járműkezelés: 6 óra
 • Városi vezetés: 16 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra (160 km)
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Összesen: 30 óra

Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Mentesség tantárgyak hallgatása alól: A mentességet az iskolavezető engedélyezi az iskolai végzettséget igazoló irat alapján, melyről fénymásolatot kell készíteni.

Közúti elsősegély-nyújtásból nem kell vizsgáznia, ha:

 • 1984-től új kategóriát szerzett.
 • van Közúti-elsősegélynyújtás felmentése

Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból sikeres elméleti vizsga után kezdhető.

Gyakorlati vizsgáig a 21. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhető meg.

5 sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálaton kell részt venni.

A vezetési gyakorlatok ideje az Ön szabadidejéhez alkalmazkodik, az oktatás MAN tehergépkocsival történik.

Az oktató 30 percet köteles várni a tanulóra. A tanóra 48 órával a megkezdése előtt lemondható.

A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsga utáni 2. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány, lakcímkárta, vezetői engedély belmutatásával. A vezetői engedély a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át. (4.000,- Ft a kiállítás illetéke)