“C+E” Kategória

Tájékoztató “C+E” (nehézpótkocsi-vezető) kategória

ce

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • 20 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.
 • Érvényes „C” kategóriás vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással rendelkezik és vezetői engedélye nem „Kezdő vezetői engedély”.
 • 8 általánost elvégezte.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • Jelentkezési lap kitöltése. (amely vizsgalap is)
 • Felnőttképzési szerződés megkötése.
 • Vezetői engedély másolata.
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló okitat. (bizonyítvány)
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetését igazoló csekkszelvény leadása és vizsgadíj befizetése.

„C+E” kategória (nehézpótkocsi-vezető) tanfolyam minimális óraszámai:

Elméleti tanfolyamok:

 • Közlekedési alapismeretek: 8óra
 • Szerkezeti üzemeltetési ismeretek: 4 óra
 • Járművezetés elmélete: 4 óra
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 4 óra

Összesen: 20 óra

Gyakorlati képzés:

 • Járműkezelés: 6 óra
 • Városi vezetés: 5 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra (60 km)
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Összesen: 15 óra

A “C+E” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Az első sikeres kresz vizsga után egy éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Mentesség tantárgyak hallgatása alól: A mentességet az iskolavezető engedélyezi az iskolai végzettséget igazoló irat alapján, melyről fénymásolatot kell készíteni.

Közúti elsősegély-nyújtásból nem kell vizsgáznia, ha:

 • 1984-től új kategóriát szerzett.
 • van Közúti-elsősegélynyújtás felmentése

Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból sikeres elméleti vizsga után kezdhető.

Gyakorlati vizsgáig a 21. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhető meg. 5 sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálaton kell részt venni.

A vezetési gyakorlatok ideje az Ön szabadidejéhez alkalmazkodik, az oktatás MAN tehergépkocsival és pótkocsival történik.

A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsga utáni 2. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély bemutatásával. A vezetői engedély a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át. (4.000,- Ft a kiállítás illetéke)