“D” Kategória

Tájékoztató “D” (autóbusz-vezető) kategória

d

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • 23 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.
 • Érvényes „B és C” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • Jelentkezési lap kitöltése. (amely vizsgalap is)
 • Felnőttképzési szerződés megkötése.
 • Vezetői engedély másolatát is csatolni kell.
 • Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény leadása.

„D” kategória (autóbusz-vezető) tanfolyam minimális óraszámai:

Elméleti tanfolyamok:

 • KRESZ: 8 óra
 • Szerkezeti üzemeltetés: 4 óra
 • Vezetéselmélet: 8 óra
 • BÜ: 8 óra

Összesen: 28 óra

Gyakorlati képzés:

 • Járműkezelés: 6 óra
 • Városi vezetés: 19 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra (320 km)
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Összesen: 31 óra

Sikeres elméleti vizsgát kell tenni az első vizsgától számított egy éven belül. Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Mentesség tantárgyak hallgatása alól a mentességet az iskolavezető engedélyezi az iskolai végzettséget igazoló irat alapján, melyről fénymásolatot kell készíteni.

Közúti elsősegély-nyújtásból nem kell vizsgáznia, ha:

 • 1984-től új kategóriát szerzett.
 • van Közúti-elsősegélynyújtás felmentése

Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból sikeres elméleti vizsga után kezdhető.

Gyakorlati vizsgáig a 24. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhető meg.

5 sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálaton kell részt venni.

Az oktató 30 percet köteles várni a tanulóra.

A tanóra 48 órával a megkezdése előtt lemondható. A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány felmutatásával. A vezetői engedély a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át. (4.000,- Ft a kiállítás illetéke)