GKI Busz alapképzés

Autóbuszvezetői alapképesítés (GKI)

A tanfolyam kezdésének feltétele:

 • Érvényes “D” kategórás vezetői engedély. (Jogszabályi háttér: 89/1988. (XII.20.) MT rendelet.)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas igazovány,
 • lakcímkártya vagy érvényes munkaválalási jogosultságot bizonyító okirat,
 • érvényes vezetői engedély,
 • felmentés alapjául szolgáló eredeti okmányok.

Tanfolyamdíj: 94,100,- Ft

Vizsgadíj: 35,900,- Ft

Tandíj összesen: 130,000,- Ft

Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett:

 • aki D1; D1+E; D; D+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09. 09-e után szerezte meg. A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Alapképesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A szakmai alap- és továbbképzésre NEM kötelezett gépjárművezetők köre:

Aki olyan járművet vezet:

 • amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben
 • amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak
 • amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
 • amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Szakmai alapképzésre kötelezettek vizsgáinak és a GKI kiadásának kezdő időpontja:

D1; D1+E; D; D+E; kategóriájú vezetői engedély esetén 2008. 09. 10.

Felmentések:

 • Az “Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó).

Tanfolyam óraszámai

Elmélet 40 óra

Gyakorlati vezetés 6 óra

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja: 9 900 Ft.

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások

Vizsgatárgyak és idők:

I. Elméleti vizsgatárgyak:

 1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 2. Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika(feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 4. Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése)

 

II. Gyakorlati vizsgatárgyak:

 • Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében)
 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében)
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében)

A tananyag megtalálható az alábbi tankönyvekben:

 • Autóbuszvezetés európai szinten I. – A biztonsági szabályokon alapuló járművezetés
 • Autóbuszvezetés európai szinten II. – Előírások alkalmazása
 • Autóbuszvezetés európai szinten III. – Egészségvédelem, közlekedési és környezeti biztonság