GKI Teher alapképzés

Tehergépkocsivezetői alapképesítés (GKI)

A tanfolyam kezdésének feltétele:

 • Érvényes “C” kategórás vezetői engedély 2009.09.09 utáni vizsgadátummal. (Jogszabályi háttér: 89/1988. (XII.20.) MT rendelet.)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas igazovány,
 • lakcímkártya vagy érvényes munkaválalási jogosultságot bizonyító okirat,
 • érvényes vezetői engedély,
 • felmentés alapjául szolgáló eredeti okmányok.

Tanfolyamdíj: 89,100,- Ft

Vizsgadíj: 35,900,- Ft

Tandíj összesen: 125,000,- Ft

Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett:

 • aki C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg. A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Alapképesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A szakmai alap- és továbbképzésre NEM kötelezett gépjárművezetők köre:

– Aki olyan járművet vezet:

 • amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben
 • amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak
 • amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
 • amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Szakmai alapképzésre kötelezettek vizsgáinak és a GKI kiadásának kezdő időpontja:

C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedély esetén 2009. 09. 10.

Felmentések:

 • Az “Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó).

Tanfolyam óraszámai:

Elmélet 40 óra

Gyakorlati vezetés 6 óra

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja: 9 900 Ft.

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások

Vizsgatárgyak és idők:

I. Elméleti vizsgatárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika(feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése)

II. Gyakorlati vizsgatárgyak:

 • Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében)
 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében)
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében)

A tananyag megtalálható az alábbi tankönyvekben:

 • Teherautóvezetés európai szinten I. – A biztonsági szabályokon alapuló járművezetés
 • Teherautóvezetés európai szinten II. – Előírások alkalmazása
 • Teherautóvezetés európai szinten III. – Egészségvédelem, közlekedési és környezeti biztonság